SYANGE - PRVNÍ TRÉNINK | SYANGE - FIRST TRAINING DAY


D6: První aklimatizace, první 7 hod. tréning, první výšlapy a pocení. Syangé - nádherný kaňon, 400 m převýšení s nejvyšším stupněm 130m. Parádní aklimatizační trip D7: Raindu Khola - další aklimatizační 6 hod. kousek.

D6: First acclimatization, first 7 hours of training, first sweating. Syangé - magnificent canyon, 400 m elevation with the highest waterfall of 130m. Exquisite acclimatization trip D7: Raindu Khola - another acclimatization 6 hours a bit trip.


Komentáře