LOMBARDIE - 2.trénink camp ukončen | LOMBARDIA - 2nd training camp ended

V termínu 12.-15.6. proběhl druhý tréninkový camp v italské Lombardii v údolí Val Bodengo (Bodengo 1-3, Pilotera). Base camp v Gravedoně u Stefana s výhledem na Lago d´Como byl úžasný. Kaňonářský bar "Dunadiv" byl osvědčenou základnou pro tmelící sedánky a nelze nezmínit také heroický výkon Dimitrije Fedotova a dalších přátel při záchraně utopeného vaku z 8m hluboké a divoké tůně v Bodengo2. Pobyt byl zaměřen na techniku pohybu kaňonem a komunikaci (také improvizaci :-). Další poslední setkání proběhne na podzim v Řecku. 

In the term 12.-15.6. The second training camp took place in Lombardy - Italy, in the valley of Val Bodengo (Bodengo 1-3, Pilotera). The base camp in Gravedona by Stefano with a overlooking the Lago d'Como was amazing. The Dunadiv canyon bar was a proven base for seating sedans, and the heroic performance of Dimitri Fedotov and other friends to rescue a drowned bag from the 8m deep and wild pool in Bodengo2. The stay was focused on the technique of canyon movement and communication (also improvisation :-). Another last meeting will be in Greece in the autumn.

Za podporu přípravného kempu v Itálii děkujeme hlavně firmám Tendon, Adidas, Fahrenheit a Kong.

Thanks for support 2nd canyoning camp in Gravedona especially to MyTendon, Adidas, Fahrenheit comp. and Kong. Keep canyoning :-)

Komentáře