MOTTO: Chamjé Khola 2018


Nezajímá mě totiž, z čeho žiješ. Chci vědět, po čem toužíš a zda máš odvahu setkat se s touhou svého srdce. Nezajímá mě tvůj věk. Chci vědět, jestli bys riskoval, aby se na tebe dívali jako na hlupáka kvůli tvé lásce, snu, nebo kvůli dobrodružstvím, aby si opravdu žil. Nezajímá mě, jestli příběh, který mi povídáš je pravdivý. Chci vědět, jestli dokážeš někoho zklamat, abys byl pravdivý k sobě samému, a jestli umíš snést obvinění ze zrady proto, aby si nezradil svou vlastní duši.
I do not care what you live for. I want to know what you want and if you have the courage to meet the desire of your heart. I do not care about your age. I want to know if you risked looking at you like a fool because of your love, dream, or adventure to really live. I do not care if the story you're telling me is true. I want to know if you can disappoint someone to be true to yourself, and if you can bear the accusation of betrayal in order not to betray your own soul.

Komentáře