JAGAT KHOLA - TRÉNINK POKRAČUJE | JAGAT KHOLA - TRAINING CONTINUE


D8: Připravujeme "cross river" Marsyanghi u posledního vodopádu "Mustang C140"
D9: Výstup do vesnice Chipla na nástup Jagat Khola. Zjišťujeme že v kaňonu není kotvení
D10: Jagat Khola -"inferior" -500m za 8,5 hod. Vystrojujeme celý kaňon na nové kotvení Raumer.
D11: Celý den odpočinek - připravujeme materiál na sestup Chamjé Khola

D8: We are preparing the "cross river" Marsyanghi at the last waterfall "Mustang C140"
D9: Approach to the Chipla on the start of Jagat Khola. We find that there is no anchors in the canyon
D10: Jagat Khola - "inferior" in 8.5 hours We equip the entire canyon for the new Raumer anchors.
D11: All Day Rest - We are preparing material for the descent of Chamjé Khola
Komentáře