JAGAT - EXPEDICE ZAČÍNÁ | JAGAT - EXPEDITION STARTED


Namasté ... D4: Po náročném přesunu z Kathmandu do Besissahar, překládáme veškerý materiál na dva terénní jeepy a pozdě večer přijíždíme do maličké vesničky Jagat na skalních srázech nad divokou řekou Marsianghi a úpatí Annapurny, kde v hostelu North Face rozbíjíme bivak. D5: Celý den třídíme a připravujeme veškerý materiál, cesta na jeepech do Bulbule pro permity (už asi 10tý permit) a večer díky geologickým anomáliím (příjemným) se nakládáme všichni "do láku" v horkých termálních pramenech (35 až 50 st.) přímo u řeky Marsianghi. Večerní meeting, večeře a zítra vyrážíme na kaňon Syanghé Khola na první trénink, aklimatizaci.

Namasté ... D4: After a tedious move from Kathmandu to Besissahar, we are transmitting all the material into two jeeps, and late in the evening we come to the tiny village of Jagat on the cliff slopes over the wild Marsianghi river and Annapurna foot, where we break the bivouac in the North Face Hostel. D5: All day we sort and prepare all the material, the journey on jeeps to Bulbule for permits (about 10th permit) and in the evening thanks to the geological anomalies (pleasant), we are all loaded into the warmth of hot springs (35-50) directly at the Marsianghi river. Dinner, dinner and tomorrow we head to the Syanghe Khola canyon for the first training, acclimatization.

Komentáře