VOLNÉ DNY A ODPOČINEK | REST DAY AND FREE DAYS


D12: Aklimatizace se chýlí ke konci. Běh a rychlá chůze do vesnic Tal a Syangé - 25 km. Odpoledne velmi detailně připravujeme materiál na 6 denní sestup, chystáme seznamy, rozpis materiálu pro čtrnáct šerpů, jídlo, plánujeme strategii a případný "rescue plan" pro případ nesnází.

D13: Připravujeme satelitní telefon, předáváme pojistky a kontakty na helikoptéru v KTM a máme volné odpoledne.Válíme se v trávě, filmujeme, koupeme se v horkých pramenech.

D14: Poslední detailní přípravy, kontrola veškerého materiálu. Detailní analýza počasí. 15.2. večer přijíždí šerpové. Nakládáme materiál. 16.2. brzy ráno startujeme. Když půjde vše dobře a podle plánu nejpozději 23.2. budeme zpět v Jagat.


D12: Acclimatization is coming to an end. Run and fast walk to the villages of Tal and Syangé - 25 km. In the afternoon, we are preparing the material for a 6-day descent, preparing lists, a material breakdown for fourteen sherpas, food, we planning a strategy and a possible "rescue plan" in case of trouble.

D13: We are preparing a satellite phone, we deliver the insurances and contacts on a helicopter station in KTM and we have a free afternoon. Free time in the grass around Chipla village, bathe in the hot springs.

D14: Last detailed preparation, checking all material. Detailed weather analysis. The sherpas arrive evening 15th February and 16th February we start in the early morning on the jeeps to the Tal. When everything goes well and according to plan no later than 23.2. we'll be back in Jagat.

Komentáře