GORGOPOTAMOS - tréninkový kemp v Řecku | GORGOPOTAMOS - training camp in Greece ...


V termínu 2.-8.10.2017 proběhl poslední letošní přípravný camp naší výpravy "NEPAL 2018" v řeckém Phtiotide. Krom přípravných brífinků jsme prostoupili několik nádherných kaňonů. Pro příliš vysoký stav vody se nám bohužel nepodařilo prostoupit legendární Gorgopotamos classic a čeká tak na naši další návštěvu. Za zmínku určitě stojí sestup kaňonem Gorgopotamos Aval za vysokého stavu vody. Kaňon se nechodí protože není technicky vystrojen a po většinu roku má vysoký vodní stav. Kaňon má mnoho přítoků a je patřičně technicky delikátní. Jeskynní koridor může být kriticky nebezpečný. Průstup za vysokého stavu vody je velmi akční. VIDEO ZDE.

In the term 2.-8.10.2017 the last preparatory camp of our expedition took place in the Greek Phtiotide. In addition to the preparatory briefings, we have passed several wonderful canyons. Because of the too high water status, we failed to break through the Gorgopotamos classic and wait for our next visit. It is worth mentioning the descent by the canyon of Gorgopotamos Aval in the high water. The canyon does not come in because it is not technically equipped and has a high water state for most of the year. The canyon has many tributaries and is technically delicate. The cave corridor can be critically dangerous. The high water level is very actionable.Komentáře